Bảo trì, Nâng cấp, Sửa chữa

1. Bảo trì hệ thống:

- Kiểm tra tổng thể hệ thống, phát hiện lỗi (nếu có)

- Kiểm tra các điểm nối, mối nối thiết bị trong mạng lưới

- Đo điện áp hoạt động của các thiết bị

- Kiểm tra server (nếu có)

- Kiểm tra hoạt động của các scene

- Kiểm tra hoạt động của các thiết bị chấp hành

- Kiểm tra hoạt động trên app (tại nội bộ và qua mạng Internet)

- Vệ sinh các thiết bị

- Xiết lại ốc vít cho các thiết bị bị lỏng lẻo

- Ghi nhật ký  bảo trì và lưu trữ

2. Dịch vụ sửa chữa, thay thế:

 

- Kiểm tra bằng quan sát thiết bị bị hỏng

- Kiểm tra các jack nối vào thiết bị và kết nối trên phần mềm ETS xem thiết bị có kết nối không

- Nếu thiết bị không kết nối, tháo thiết bị mang về phòng kỹ thuật

- Trung tâm kỹ thuật kiểm tra linh kiện, nếu lỗi có thể sửa chữa được thì báo giá cho khách hàng.

- Có dịch vụ cho khách hàng mượn thiết bị thay thế tạm thời trong thời gian đợi sửa chữa

3. Dịch vụ nâng cấp:

 

- Kiểm tra hiện trạng hệ thống của khách hàng và ghi nhận lại

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng cho việc nâng cấp hệ thống bao gồm: nâng cấp mở rộng phần cứng, nâng cấp các chức năng đièu khiển, cập nhật các công nghệ điều khiển mới, cập nhật app điều khiển mới, bổ sung ngữ cảnh hoặc thay đổi chức năng mềm.

- Đối với việc nâng cấp mở rộng phần cứng: khảo sát và lập phương án nâng cấp phù hợp với điều kiện yêu cầu của khách hàng

- Đối với việc nâng cấp phần mềm: tư vấn các công nghệ điều khiển mới và các thiết bị phát sinh thêm để sử dụng công nghệ này.

- Đối với việc thay đổi hoặc bổ sung chức năng điều khiển mềm: kiểm tra tính khả thi của việc thay đổi, bổ sung này và thực hiện nếu nó khả thi.

- Ghi chép và cập nhật và nhật ký thay đổi, bổ sung của hệ thống

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: