Một thiết bị cho những nhiệm vụ đặc biệt

Binary Input là jeets quả của những nghiên cứu sâu rộng nhằm mục đích mở rộng khả năng của các loại cảm biến nhị phân. Thông qua việc thấy hiểu và phân tích nhu cầu của người dùng mà chúng tôi đã tạo thiết bị này.

Binary Input được tạo ra là để bạn có thể tích hợp cảm biến "không thông minh" với hệ thống VITY Smart, mang lại khả năng mới cho các cảm biến đó