Thiết bị nhận tín hiệu nhị phân thông minh

(Giá bán lẻ: 1.290.000 VND)