Kết hợp với nhiều loại cảm biến

Hầu hết các cảm biến an ninh và an toàn sử dụng trong hệ thống an ninh gia đình đều là loại cảm biến nhị phân. Ví dụ cảm biến hàng rào, cảm biến chuyển động ngoài trời, cảm biến hiện diện, cảm biến khói, cảm biến kính vỡ...Tất cả đều có thể kết hợp với thiết bị Binary Input của VITY để cùng làm việc trong hệ sinh thái thông minh.

Nhờ việc kết hợp này bạn có thể mở ra hàng trăm các kịch bản an ninh thông minh. Tăng cường mức độ an ninh và thuận tiện vận hành hệ thống