Nâng cấp hệ thống báo động cũ thành hệ thống báo động thông minh

Nhanh chóng và dễ dàng tích hợp hệ thống báo động có dây có sẵn của bạn để biến nó thành hệ thống báo động thông minh

với khả năng kiểm soát và báo động từ xa, đồng thời kết hợp được với các thiết bị khác trong hệ thống thông minh VITY Smart.