CẢM BIẾN

Cảm biến là thiết bị tiếp nhận các thông số đầu vào tự động và chuyển thành các hoạt đồng đầu ra có điều kiện hoặc hiển thị thành thông số báo cáo lên app, đồng hồ, web. Phần...

Product

Cảm biến là thiết bị tiếp nhận các thông số đầu vào tự động và chuyển thành các hoạt đồng đầu ra có điều kiện hoặc hiển thị thành thông số báo cáo lên app, đồng hồ, web. Phần thiết yếu không thể thiếu trong hệ sinh thái nhà thông minh.