Dễ dàng lắp đặt, sử dụng đơn giản

VITY door sensor được thiết kế để có thể nhanh chóng gắn chắc chắn trên mọi cánh cửa