Truyền thông Zigbee 3.0

Cảm biến chuyển động VITY hoạt động dễ dàng với tất cả yếu tố tiêu chuẩn bạn mong đợi trong một ngôi nhà thông minh. Cảm biến có khả năng kích hoạt các chuỗi phức tạp nhất; giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

Có chuyển động > đèn sáng

Có chuyển động > cảnh báo trộm