Loại Pin thông dụng

VITY door sensor sử dụng pin AAA rất phô thông,

dễ dàng mua về thay thế

Tiết kiệm năng lượng

Nhờ được cải tiến dựa trên công nghệ Zigbee 3.0 nên cảm biến

cửa VITY cho thời gian sử dụng Pin lâu hơn gấp 1,5 lần các loại

khác tương đương