Nhiều ứng dụng thực tế

Nhắc nhở bạn đóng cửa sổ mỗi khi ra khỏi nhà

Tự tắt máy lạnh khi bạn để cửa mở quá lâu

Tự chạy ngữ cảnh "Chào mừng về nhà" mỗi ngày

Cảnh báo khi cửa Gara bị mở lúc nửa đêm

Nhắc nhở đóng cửa sổ trời mỗi khi mưa

Nhắc nhở uống thuốc mỗi ngày