Công tắc có khả năng đo điện năng tiêu thụ và hiển thị thông tin lên app VITY. Việc biết được điện năng tiêu thụ không những giúp quản lý hóa đơn điện tốt hơn mà còn giúp cho người dùng phát hiện nhanh chóng phụ tải bị hỏng.