Trong mỗi công tắc VITY có động cơ để tạo rung mỗi khi người dùng chạm vào công tắc.

Mỗi lần chạm là một trải nghiệm mới lạ.