RELAY 16A chịu tải lớn, độ bền cao

Bật tắt các thiết bị điện có tải thuần trở lên tới 3500W/ kênh

Bật tắt tải LED lên tới 1500W/ kênh- Lắp tối đa 20 nguồn LED song song

Độ bền tới 100,000 lần bật tắt thiết bị.