Đo các chỉ số điện năng tiêu thụ tại mỗi kênh tải

Luôn kiểm soát được năng lượng tiêu thụ các thiết bị trong nhà để có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm.

Bảo vệ quá tải cho công tắc.

Cảnh báo sự cố thiết bị hoạt động vượt tải hoặc dưới tải định mức để có kế hoạch bảo trì sửa chữa thiết bị.