Phù hợp với các loại đế âm tường phổ thông

Công tắc VITY phù hợp với các loại đế nhựa âm tường của

Sino, Panasonic, Lioa, Vanlock và nhiều loại khác trên thị trường.