Lắp đặt nhanh chóng chỉ với 1 chiếc bút điện

Cho dù không phải là thợ điện bạn cũng có thể tự tay lắp đặt được công tắc VITY

lên tường nhà theo sơ đồ đấu dây có sẵn trong sách hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm.