Phù hợp với hầu hết các loại động cơ rèm có sẵn trên thị trường

Tại VITY chúng tôi đã nghiên cứu nhiều mẫu động cơ rèm như: rèm mở ngang, rèm cuốn, rèm mành để tạo ra những thiết bị phù hợp với mỗi loại động cơ đó