Kết nối Zigbee 3.0

Thiết bị kết nố với trung tâm VITY Gateway bằng giao thức Zigbee thế hệ 3. Nó cũng được dùng như một thiết bị mở rộng mạng mesh của mạng lưới Zigbee trong gia đình.