Nhận trạng thái phản hồi từ remote

Không chỉ gửi lệnh điều khiển đi, thiết bị điều khiển hồng ngoại của VITY còn nhận được tín hiệu điều khiển từ các remote giúp cho việc đồng bộ trạng thái khi người dùng sử dụng remote

Cài đặt nhanh chóng

Kho dữ liệu các mã lệnh Hồng ngoại của VITY sẽ không ngừng mở rộng để cập nhật các mã sản phẩm mới trên thị trường. Việc này giúp cho khách hàng nhanh chóng cài đặt được đúng loại thiết bị mà bạn mong muốn điều khiển