Kết nối Zigbee 3.0

Thiết bị điều khiển hồng ngoại kết nối với trung tâm điều khiển nhà thông minh VITY Gateway để lập được các kịch bản điều khiển thông minh và không giới hạn