Tài liệu hướng dẫn sử dụng các sản phẩm của VITY Smart cho đại lý và người dùng.

Dưới đây là link download file hướng dẫn tổng quan và chi tiết đối với từng sản phẩm:

Link download tổng quan HDSD: https://bom.to/uFeJDR

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng công tắc bao gồm:

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng công tắc.

- Video hướng dẫn sử dụng công tắc.

https://bom.to/5Gxow6

 

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng VITY gateway bao gồm:

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng VITY gateway.

- Video hướng dẫn sử dụng VITY gateway.

https://bom.to/fwjrFC

 

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cảm biến chuyển động bao gồm:

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng Cảm biến chuyển động.

- Video hướng dẫn sử dụng Cảm biến chuyển động.

https://bom.to/BX0Uro

 

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cảm biến cửa bao gồm:

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng Cảm biến cửa.

- Video hướng dẫn sử dụng Cảm biến cửa.

https://bom.to/HPXL6k

 

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hồng ngoại bao gồm: 

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hưỡng dẫn sử dụng Hồng ngoại.

- Video hưỡng dẫn sử dụng Hồng ngoại

https://bom.to/YDqRR9

 

6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển rèm bao gồm:

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển rèm.

- Video hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển rèm

https://bom.to/0AIth9

 

7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ tiếp nhận tín hiệu đa năng

- Link Youtube HDSD: 

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng Bộ tiếp nhận tín hiệu đa năng.

- Video hướng dẫn sử dụng Bộ tiếp nhận tín hiệu đa năng.

https://bom.to/c7MHha

 

8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng VITY app

- Link Youtube HDSD;

- Bản PDF hướng dẫn sử dụng VITY app.

- Video hướng dẫn sử dụng VITY app.

https://bom.to/cJTUBz

Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến về tài liệu HDSD sản phẩm VITY Smart, các Đại lý và khách hàng có thể gửi về hòm thư: marketing@vity.vn