Thông số:

Input voltage 220VAC
Tiếp điểm 4 tiếp điểm- 12 VDC/ 100mA
Reset Button        1
LED 1 (red)
Truyền thông Zigbee

 

 

Các thông số cài đặt/ tính năng

Active Level: 0-low/ 1-high
Delay 0 - 255 giây (step 1s)