Thông số

Input voltage Battery
Magnetic Switch 1
Truyền thông Zigbee
Reset Button 1
LED 1 (red)
Battery 1 year

 

 

Các thông số cài đặt/ tính năng

Cài đặt được 0- 100%, mặc định 20%