Thông số kỹ thuật

Input voltage:  220VAC
Infrared Distance: 7m
Range Cover: 360 độ
Reset Button: 1
LED: 1 (red)
Truyền thông: Zigbee