Đây là công tắc thông minh VITY Video quay 360 về sản phẩm

 

 

   

MỖI LẦN BẬT ĐÈN LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ

Công tắc VITY sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung đa điểm siêu nhạy giống như trên các màn hình điện thoại với 4 trạng thái: chạm- chạm nhả- chạm giữ và tiệm cận. Công nghệ này chưa từng xuất hiện trên các dòng công tắc cảm ứng khác.

Khi điều kiện môi trường xung quanh thay đổi, công tắc tự động calid để giữ độ nhạy cảm ứng luôn ở mức ổn định.