Tuyển dụng Content Creator

Tuyển dụng Content Creator

Công ty cổ phần phát triển công nghệ VITY Việt Nam tuyển dụng vị trí Content Creator * Số lượng: 01 * Giới tính: Không yêu cầu * Địa điểm làm việc: Hà Nội ...

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Công ty cổ phần phát triển công nghệ VITY Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên kế toán * Số lượng: 01 * Giới tính: Không yêu cầu * Địa điểm làm việc: Hà Nội ...

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần phát triển công nghệ VITY Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh * Số lượng tuyển: 10 * Giới tính: Không yêu cầu * Địa điểm làm việc: Toàn quốc * Thời hạn nộp...

Tuyển dụng Designer

Tuyển dụng Designer

Công ty cổ phần phát triển công nghệ VITY Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên Designer 2D * Số lượng: 2 * Giới tính: Không yêu cầu * Địa điểm làm việc: Hà Nội ...