Nhiều Style hơn

Bạn có thể lựa chọn thay đổi kiểu icon và chủ đề mà bạn thích trong phần cài đặt thay đổi giao diện.

Chúng tôi sẽ thường xuyên bổ sung thêm những giao diện và icon mới để làm phong phú lựa chọn của bạn.