Xem camera và điều khiển thiết bị trong 1 giao diện

Với giao diện này bạn sẽ dề dàng theo dõi và điều khiển thiết bị một cách trực quan. Giao diện này rất phù hợp với các vị trí nhìn ra cửa cổng hay gara