Thiết bị ảo - Thiết bị thực

Khi một thiết bị thực bị hỏng, bạn chỉ cần mua thiết bị mới thay cho nó, pair nó với gateway

và gán với thiết bị ảo tương ứng.

Mọi cài đặt bao gồm cấu hình thiết bị, ngữ cảnh, rule, hẹn giờ,...đều được lưu giữ ở thiết bị ảo

Ngoài ra, thiết bị ảo giúp cho người lắp đặt có thể thiết lập đầy đủ một ngôi nhà ảo trên

ứng dụng mà chưa cần phải lắp đặt bất kỹ thiết bị thực nào tại công trình.

Việc này giúp cho Đại lý bán hàng tạo demo giao diện điều khiển trước cho khách hàng,

nó cũng giúp chuẩn bị được việc cấu hình hệ thống trước khi đến công trình làm giảm thiểu thời gian phải có mặt tại công trình.

Tăng cường LOGIC

Ngoài logic cơ bản là OR và AND, ứng dụng VITY Smart còn cung cấp logic AND- Theo thứ tự với 2 điều kiện tăng cường là "thời gian giữ" và "số lần lặp".

Logic AND- Theo thứ tự và các điều kiện tăng cường giúp cho việc thiết lập tự động hóa trong thực tế được dễ dàng, đáp ứng nhiều nhu cầu thực tế.

 

LOCAL Mode

Khi bạn muốn ai đó chỉ được sử dụng ứng dụng điều khiển khi họ ở trong nhà, hãy dùng Local Mode. Chế độ này sẽ dừng quyền truy cập và điều khiển thiết bị từ bên ngoài đối với thành viên bị hạn chế.

Local Mode rất hữu ích để bạn chia sẻ ứng dụng với khách ở tạm thời, người giúp việc hoặc người thuê nhà.

Dashboard

Biến mọi máy tính bảng thành bảng điều khiển trung tâm sang trọng trong nhà.