Màn hình chính đơn giản
Thế kế tối giản chỉ với 2 tab phía dưới giúp người dùng tiếp cận
đến thiết bị cần điều khiển một cách nhanh chóng nhất.
Các tiện ích tích hợp chỉ thể hiện trên giao diện điều khiển khi
được lựa chọn nhằm tránh việc đưa ra các tiện ích thừa mà
người dùng không sử dụng đến.
Thanh hiển thị thời tiết địa phương và lịch âm lịch phù hợp với Việt.