VITY có trụ sở làm việc tại Hà Nội - Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực AI + IoT. Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VITY đặt ra cho mình sứ mệnh "Đưa công nghệ kết nối thông minh vào mỗi vật dụng" cùng với triết lý "Sự khác biệt nằm ở bí quyết công nghệ". Chúng tôi tin rằng đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là mỗi người tiêu dùng đều có thể dễ dàng mua được những sản phẩm mang đặc trưng cá nhân của riêng họ.
​Tập thể VITY là những thành viên đã làm việc nhiều năm trong các công ty công nghệ lớn, hay đã đạt thành công bằng những sản phẩm IoT phục vụ đời sống và những kỹ sư tích hợp hệ thống. Điểm chung của chúng tôi là yêu những công nghệ tiên tiến và mỗi người đã dành nhiều thời gian để học tập và nghiên cứu về công nghệ, về sản phẩm kết nối.