Mesh Wi-Fi

Không giống như các bộ định tuyến truyền thống, VITY Gateway sử dụng nhiều

điểm truy cập để tạo ra mạng Wi-Fi nhanh, an toàn và ổn định cho cả nhà.

VITY Gateway sử dụng công nghệ Wi-Fi tự tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất mạng của bạn.

Tận hưởng các kết nối nhanh nhất khi VITY Gateway tìm hiểu cách bạn sử dụng Wi-Fi trong nhà và

phân bổ nhiều dung lượng hơn cho các thiết bị cần thiết nhất.