Cảm biến báo mưa Xuất Xứ Đức

Cảm biến báo mưa Xuất Xứ Đức

Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Màu sắc: Trắng
Cảm biến: Báo mưa
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Kích thước ( W x H x D ): 67mm x 67mm x 29mm
Cảm biến báo mưa gửi các trạng thái khi có mưa về hệ thống.
Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Màu sắc: Trắng
Cảm biến: Báo mưa
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic 
Kích thước ( W x H x D ): 67mm x 67mm x 29mm
Sản phẩm khác
083 858 9966