Cảm biến chất lượng không khí Xuất Xứ Đức

Cảm biến chất lượng không khí Xuất Xứ Đức

Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Màu sắc: Trắng
Cảm biến: Chất lượng không khí
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Kích thước ( W x H x D ): 55mm x 55mm x 13mm
Cảm biến chất lượng không khí gửi các thông số về nồng độ CO2, nhiệt độ phòng về hệ thống.
Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Màu sắc: Trắng
Cảm biến: Chất lượng không khí
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Kích thước ( W x H x D ): 55mm x 55mm x 13mm
Sản phẩm khác
083 858 9966