Cảm biến thời tiết Xuất Xứ Đức

Cảm biến thời tiết Xuất Xứ Đức

Mã hiệu: SCN-WS3HW.01
Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Cảm biến: thời tiết
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Kích thước(W x H x R): 67mm x 67mm x 29mm
Được gắn lên tường hoặc cột bên ngoài nhà, đo các thông số ánh nắng, tốc độ gió, nhiệt độ, được kết hợp vào hệ thống bằng dây Bus để đưa ra các tín hiệu điều khiển nhà.
Hãng sản xuất: MDT
Nguồn gốc: Đức
Cảm biến: Thời tiết
Vật liệu bề mặt: Plastic
Kích thước( W x H x R ): 67mm x 67mm x 29mm
Sản phẩm khác
083 858 9966