ThinKnx

ThinKnx là một người giám sát phổ quát cho việc tự động hóa tòa nhà cho phép bạn quản lý tất cả các chức năng của hệ thống trong nhà và không gian làm việc của bạn.

ThinKnx

Ngày đăng: 16/10/2018 - Lượt xem: 76

ThinKnx là một người giám sát phổ quát cho việc tự động hóa tòa nhà cho phép bạn quản lý tất cả các chức năng của hệ thống trong nhà và không gian làm việc của bạn.
 
Các khía cạnh khác nhau của tự động hóa tại nhà được xử lý bởi ThinKnx thông qua một giao diện đơn giản và có thể tùy chỉnh cho phép tương tác với các hệ thống bằng Tablet, iPhone, Android hoặc Windows Smartphone của bạn.
 
ThinKnx là cách thông minh để chuyển đổi tự động hóa tòa nhà thành lợi thế thực sự cho việc xây dựng của chủ sở hữu để tiết kiệm chi phí năng lượng, hạn chế tác động môi trường và cải thiện an ninh và an toàn của tòa nhà
083 858 9966