KNX USB Interface

KNX USB Interface

Hãng sản xuất: ZENNIO
Nguồn gốc: Tây Ban Nha
Màu sắc: Trắng
Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Bộ giao tiếp hệ thống KNX với máy tính thông qua cổng USB.
  • Hãng sản xuất: ZENNIO
  • Nguồn gốc: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Trắng
  • Vật liệu bề mặt sản phẩm: Plastic
Sản phẩm khác
083 858 9966