KNX là gì?

KNX là gì?

Ngày đăng: 13/11/2018 - Lượt xem: 218

KNX là tiêu chuẩn mở  duy nhất về Điều khiển tòa nhà và nhà dân dụng chạy chương trình chứng nhận toàn cầu cho sản phẩm, trung tâm đào tạo và ngay cả đối với các cá nhân.
Hiệp hội KNX đòi hỏi một trình độ cao đối với việc sản xuất và kiểm soát chất lượng trong tất cả các giai đoạn của vòng đời sản phẩm. Do đó tất cả các thành viên tham gia sản xuất phải tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn ISO 9001 trước khi họ nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận KNX  cho sản phẩm.
Bên cạnh việc tuân thủ sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, các sản phẩm phải tuân thủ những yêu cầu của châu Âu cũng như các tiêu chuẩn quốc tế cho Hệ thống Điều khiển điện tử tòa nhà và nhà dân dụng. Trong trường hợp có sự nghi ngờ, Hiệp hội KNX có thể đề nghị kiểm định lại hoặc yêu cầu báo cáo kiểm tra nhà sản xuất về những tuyên bố của họ đối với sự phù hợp phần cứng.

1.Tổng quan về hiệp hội KNX

Hiệp hội KNX được thành lập vào năm 1999 với trụ sở chính tại Brussels là sự hợp nhất giữa ba hiệp hội Châu Âu cũ thúc đẩy các ngôi nhà và tòa nhà thông minh, tức là:

 • BCI (Pháp) quảng bá hệ thống Batibus;

 • Hiệp hội EIB (Bỉ) thúc đẩy hệ thống EBI;

 • Hiệp hội hệ thống nhà Châu Âu ( Hà Lam) thúc đẩy hệ thống EHS.

Hiệp hội KNX có các mục tiêu sau:

 • Định nghĩa về chuẩn KNX mới thực sự cho ngôi nhà và tòa nhà thông minh

 • Thiết lập thương hiệu KNX như một dấu hiệu cho chất lượng và sự phối hợp đa dạng nhà cung cấp.

 • Thiết lập KNX theo tiêu chuẩn Châu Âu và trên toàn thế giới.

 • Miễn là cần thiết, hiệp hội KNX cũng cung cấp hỗ trợ cho các hệ thống di sản Bitibus, EIB và EHS bao gồm các chứng nhận theo tiêu chuẩn trước đó. Vì EIB tương thích ngược với KNX, hầu hết các thiết bị có thể được dán nhãn cả với KNX cũng như logo EIB.

2. Mục tiêu hiệp hội KNX

 • Định nghĩa các tiêu chuẩn kiểm tra và chất lượng thông qua các nhóm làm việc và chuyên gia(Thông số KNX)

 • Đường dây nóng kỹ thuật cho các nhà sản xuất phát triển các thiết bị tương thích KNX

 • Phát hành thương hiệu KNX trên cơ sở thông số kỹ thuật qua nhóm làm việc và chuyên gia ( Chứng nhận KNX)

 • Hoạt động tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

 • Thúc đẩy các biện pháp đào tạo bằng chứng nhận trung tâm đào tạo

 • Hoạt động quảng cáo (trang web, hội chợ thương mại, tài liệu quảng cáo)

 • Khuyến khích hình thành các nhóm quốc gia

 • Đối tác khoa học cho các viện kỹ thuật

 • Đặc điểm kỹ thuật làm việc / khuyến mãi / chứng nhận còn lại của hệ thống cũ

Hiệp hội KNX bao gồm 9 thành viên khi nó được thành lập: con số này đã tăng lên hơn 300( tính tới tháng 11 năm 2012), bao gồm cả các công ty trước đây không phải là thanh viên của bát kỳ hiệp hội nào. Những công ty này đại diện cho hơn 80% thị trường Châu Âu cho các thiết bị lắp đặt.

Xem danh sách các thành viên hiện tại của KNX tại website: www.knx.org

083 858 9966